24/7 emergency number +31 10 790 15 55

Cookie policy

(english version)

DUPI Group, with its registered office in 3011 TA Rotterdam, Blaak 16, is responsible for the placing of cookies on the website dupi.com. This policy describes how we deal with cookies.

What are cookies?

Websites use convenient and useful techniques to enhance the ease of use. This makes the website as interesting as possible for the visitor. Cookies are small, simple text files which are stored on a computer or mobile device when our website is used.

The use of cookies is safe. Personal data such as telephone numbers or email addresses cannot be derived from the cookies.

Cookie permission

Currently, the website does not use cookies that store personal data. We only use functional cookies and anonymous analytical cookies to offer you the best possible website. These types of cookies do not require permission.

To opt-out from receiving cookies altogether, you may have the use of cookies completely blocked by means of the browser settings, but this may cause the website not to function properly.

We work with the following cookies

Functional cookies:

These cookies allow the website to function properly and do not store any data which might lead to a person (for example the storage of preferred settings).

Analytical cookies:

We use analytical cookies to collect and keep statistics of the website and do not store any data which may lead to a person.

Privacy statement

For more information on how we deal with personal data, we refer you to our privacy statement.

Remarks

We also change our privacy policy when we incorporate changes on our website, which results in cookies not being applicable anymore, or when cookies are being added.

Questions or remarks

If you have any questions, remarks or complaints in respect of our cookie policy, please feel free to contact us.

 

Cookiebeleid

(Nederlandse versie)

DUPI Group, gevestigd aan Blaak 16, 3011 TA Rotterdam, is verantwoordelijk voor het plaatsen van cookies met de website dupi.com. In dit beleid beschrijven we onze omgang met cookies.

Wat zijn cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken om het gebruiksgemak te verhogen. Hierdoor wordt de website zo interessant mogelijk gemaakt voor de bezoeker. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op een computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer onze website gebruikt wordt.

Het gebruik van cookies is veilig. Cookies kunnen niet worden herleid naar persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer of e-mailadressen.

Cookie toestemming

Momenteel gebruikt de website geen cookies die persoonsgegevens opslaan. We gebruiken enkel functionele cookies en (anonieme) analytische cookies om een zo goed mogelijke website te kunnen bieden. Voor dit soort cookies is geen toestemming vereist.

Om helemaal geen cookies te ontvangen, is er de mogelijkheid om in de instellingen van een browser het gebruik van cookies volledig te laten blokkeren. Maar hierdoor kan het zijn dat de website niet goed functioneert.

Wij werken met de volgende cookies

Functionele cookies:

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en slaan geen gegevens op die naar een persoon te herleiden zijn (bijvoorbeeld het opslaan van voorkeursinstellingen).

Analytische cookies:

We maken gebruik van analytische cookies om statistieken van de website bij te houden en slaan geen gegevens op die naar een persoon te herleiden zijn.

Privacyverklaring

In ons privacyverklaring is meer informatie te vinden over onze omgang met persoonsgegevens.

Opmerkingen

Wanneer wij wijzigingen uitvoeren op onze website waardoor er cookies niet meer van toepassing zijn of wanneer er juist cookies bijkomen, dan wijzigen wij dit ook in ons beleid.

Vragen of opmerkingen

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over onze cookiebeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact details / contactgegevens:
DUPI Group
Blaak 16
3011 TA Rotterdam

dupi.com
+31 10 790 15 55
info@dupi.com