DUPI Volmachten 2019

2019-01-23 | DUPI Group news

Geachte/dear business partner,

Hierbij informeren we u over de volmachten van DUPI Underwriting Agencies per 1 januari 2019.

Herewith we inform you about the security of DUPI Underwriting Agencies with effect from January 1st 2019.

In bijgevoegd document leest u over onze security in 2019 / in the attached document you read about our security in 2019: DUPI Security 2019 (NL) and DUPI Security 2019 (ENG)