24/7 emergency number +31 10 790 15 55

Conflict of interest

(English version)

At DUPI Group we conduct our business according to the principle that we must manage conflicts of interest fairly, both between ourselves and our clients or business parties and between clients or contract parties themselves.

By the Protocol MGA [Protocol Volmacht] of the Dutch Association of Insurers and the Guideline Customer Interests [Leidraad Klantbelang Centraal] of the Dutch Association of Insurers and the Dutch MGA Association, we recognize our duty to act in the best interest of our clients and business partners. Therefore we are committed to ensuring that they are not disadvantaged by any action taken by our staff.
Our policy is to take all reasonable steps to maintain and operate effective organizational and administrative arrangements to identify and manage relevant conflicts.

DUPI maintains a Conflict of Interest Policy, the purpose of which is to protect the integrity of DUPI and the organization’s decision-making process as well as to enable our clients and business partners to have confidence in the integrity, intentions and actions of our staff.
A copy of our Conflict of Interest Policy will be made available to you upon request by DUPI’s Compliance Officer. For this purpose, you can send your mail to compliance@dupi.com.

 

Conflict of interest

(Nederlandse versie)

Bij DUPI Group doen we zaken volgens het principe dat we belangenconflicten eerlijk moeten behandelen, zowel tussen DUPI en zijn klanten of contractpartijen als tussen klanten of contractpartijen onderling.

In overeenstemming met het Protocol Volmacht van het Verbond van Verzekeraars en de Leidraad Klantbelang Centraal van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van gevolmachtigde Assurantiebedrijven [NVGA], erkennen wij onze plicht om te handelen in het beste belang van onze klanten en andere contractpartijen. Daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat zij niet worden benadeeld door enige actie van onze medewerkers.

Ons beleid is om alle redelijke stappen te ondernemen om effectieve organisatorische en administratieve regelingen te handhaven en uit te voeren om relevante conflicten te identificeren en te beheren.

DUPI hanteert een beleid inzake belangenconflicten, met als doel de integriteit van DUPI en het besluitvormingsproces van de organisatie te beschermen en om onze klanten en zakenpartners in staat te stellen vertrouwen te hebben in de integriteit, bedoelingen en acties van ons personeel.

Een kopie van ons beleid inzake belangenconflicten zal op verzoek aan u beschikbaar worden gesteld door de Compliance Officer van DUPI. Hiervoor kunt u uw mail sturen naar compliance@dupi.com.