24/7 emergency number +31 10 790 15 55

Complaints handling

(English version)

The DUPI Group is committed to providing quality and professional service. If, however, you feel we have not met your expectations we intend to handle and resolve your complaints in line with the high levels of service we aim to give all of our clients as well as consistent with regulatory requirements regarding dispute resolution. It is our policy to ensure that all valid complaints are settled fairly and promptly.

In the event that you want to make a complaint, you may lodge it face to face, by telephone, by letter or e-mail. However, we would ask that, in the first instance, you address your complaint to your Account handler, Claims handler or the DUPI Compliance Officer at:

DUPI Group B.V.
Blaak 16
3011 TA Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 10 790 15 55
compliance@dupi.com

DUPI Group will comply with the local Dutch rules and regulations as well as Lloyd’s requirements for handling complaints in the Netherlands. In addition, DUPI Group will handle any international complaint from Lloyd’s Policyholders in agreement with the Lloyd’s international Complaints Procedure (March 2018). A copy of DUPI’s complaints handling protocol will be sent upon first request, free of charge. In the unlikely event your complaint is not handled by DUPI GROUP to your satisfaction, you may be entitled to refer your complaint to the KiFiD or the FOS. You must do so within resp. 3 and 6 months of receiving our final response.

  • KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) at  www.kifid.nl

Koningin Julianaplein 10
2595 AA ‘s-Gravenhage, The Netherlands
+31 70 333 8999

Exchange Tower
London E14 9SR, U.K.
+44 800 023 4567

In handling your complaint DUPI processes any personal information submitted in accordance with any obligations issuing from applicable laws and legislation, including, but not limited to, the General Data Protection Regulation (“GDPR”; Algemene Verordening Gegevensbescherming or “AVG” in Dutch usance).

 

Klachtenbehandeling

(Nederlandse versie)

De DUPI Group streeft ernaar kwalitatief hoge professionele service te bieden. Mocht u desondanks het gevoel hebben dat wij niet aan uw verwachtingen hebben voldaan, dan streven wij ernaar uw klachten op te lossen in lijn met het hoge serviceniveau dat wij aan al onze cliënten willen bieden. Wij streven tevens naar een klachtbehandeling die consistent is met recht en regelgeving betreffende geschillenbeslechting. Ons beleid is erop gericht alle terechte klachten snel en redelijk op te lossen.

Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u dit persoonlijk doen, telefonisch, schriftelijk of via e-mail. Wij verzoeken u  uw klacht in eerste instantie te richten tot uw Account handler, Claims handler of DUPI ’s Compliance Officer op onderstaand adres:

DUPI Group B.V.
Blaak 16
3011 TA Rotterdam
Nederland
Tel: +31 10 790 15 55
compliance@dupi.com

DUPI voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving zowel als aan Lloyd’s vereisten voor klachtenbehandeling in Nederland. Internationale klachten van Lloyd’s polishouders zullen worden behandeld conform Lloyd’s internationale klachtenprocedure (“Lloyd’s International Complaints Procedure (March 2018)”). Een kopie van het klachtenbehandeling protocol van de DUPI Group wordt op verzoek kosteloos aan u toegezonden.  In het onwaarschijnlijke geval dat DUPI GROUP uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, bestaat de mogelijkheid uw klacht te richten aan de KiFiD of de FOS. U dient dit binnen respectievelijk 3 en 6 maanden te doen.

  • KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) at  www.kifid.nl

Koningin Julianaplein 10
2595 AA ‘s-Gravenhage, The Netherlands
+31 70 333 8999

Exchange Tower
London E14 9SR, U.K.
+44 800 023 4567

Bij de behandeling van uw klacht verwerkt DUPI de door u in het kader hiervan verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder, doch niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).